08-446 63 70

Inbrottslarm

Svenska Säkerhetskompaniet AB är godkänd och certifierad anläggarfirma inbrottslarm enligt SSF 1015. Vi anpassar inbrottslarmen efter kundens behov, ekonomi och larmklasskrav. Vi installerar kompletta system av godkända märken på marknaden. Vi förmedlar kontakt med av kunden vald larmcentral samt utfärdar anläggarintyg om det är en klassad anläggning. Utbildning i samband med färdigställt larmsystem ingår också.

Brand och utrymningslarm

Svenska Säkerhetskompaniet AB är godkänd och certifierad anläggarfirma brandlarm enligt SBF 1008. Brandskyddet projekteras så att den med hjälp av den senaste tekniken i tidigt skede detekterar brandhändelser och på så vis primärt skyddar liv samt förhindrar att egendom förstörs . Vi har lång erfarenhet av brand och utrymningslarm. Vi hjälper kunden att hitta rätt lösning inom ramen för deras verksamhet samt brandsäkerhetskrav. Vi förmedlar kontakt med räddningstjänst om så behövs samt utfärdar anläggarintyg. Vi erbjuder också hjälp med SBA-utbildning av behörig personal, köp av släckmaterial, första hjälpen paket samt installation av hjärtstartare.

Passersystem

Passersystem skräddarsys efter kundens önskemål av funktion och design samt lokalens utformning. Med ett passersystem får du enkelt kontroll över vem som rör sig i lokalerna. Passerbrickor som försvinner kan snabbt spärras och därmed förenklas handhavandet kring säkerheten. Det kan handla om allt från stora tekniskt avancerande lösningar till enklare kodlås. Ibland önskar kunden ett system med både inbrott, brand och passersystem och då vi är kunniga i olika tekniska lösningar kan vi på ett kompetent sätt bygga integrerade system. Det är viktigt att kunden känner att det är ett användarvänligt och tryggt system som installerats.

Kameraövervakning

Kameraövervakning kan vara ett komplement till att öka sitt skydd mot vissa typer av brott. Dessutom kan det tillföra utredningar viktig information vid brottshändelser samt ge en viss avskräckande effekt. Det finns många olika kameraövervakningssystem att välja från idag, vi lyssnar på kundens specifika önskemål samtidigt som gällande regelverk ska följas.

Service

Svenska Säkerhetskompaniet AB:s serviceavdelning utför service på alla våra säkerhetssystem. Vi är flexibla och har inga långa beslutsvägar utan återkopplar snabbt tillbaka till kunden. För ökad trygghet och minskade kostnader kan alla teckna underhållsavtal med oss. Då kommer vi på regelbunden basis och kontrollerar systemen, vid behov bytes batterier och om något förändrats i lokalerna noteras och påtalas detta.

Har ni några frågor ingår som avtalskund fri telefonsupport. Vi svarar i telefon dygnet runt, och vid akuta ärenden går det även att få jourservice till jourtaxa.

Har ni några funderingar eller vill teckna ett serviceavtal kontakta oss på 08-446 63 70 eller info@sakerhetskompaniet.se. 

Erbjudanden

Ta del av vårt exklusiva erbjudande!

Vi vll passa på att presentera den nya porttelefonen från HIK Vision, som är en snygg porttelefon med kamera och talkommunikation som enkelt kopplas till din mobil-app. Den gör det smidigt att prata med och släppa in folk utan att behöva möta dem vid dörren.

I erbjudandet ingår installation och driftsättning, kolla gärna bifogad broschyr för flera detaljer och hör gärna av er på 08-446 63 70 eller till info@sakerhetskompaniet.se vid intresse.